Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3310/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Thanh Ba năm 2021 Còn hiệu lực
92/KH-SVHTTDL 11/11/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam năm 2020 Còn hiệu lực
84/KHPH-SVHTTDL-HNSVN 13/10/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất tổ Hùng Vương Còn hiệu lực
11/09/2020 Đề cương tuyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Còn hiệu lực
3384/UBND-KGVX 03/08/2020 V/v Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Còn hiệu lực
30/07/2020 Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Đại An năm 2020 Còn hiệu lực
30/07/2020 phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra tiêu chí nông thôn mới xã đại an Còn hiệu lực
25-CV/BTG 13/07/2020 Tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (01/08/1930-01/08/2020) Còn hiệu lực
26-CV/BTG 13/07/2020 Tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/07/1910-15/07/2020) Còn hiệu lực
10-HD/BTG 25/06/2020 Hướng dẫn tuyên truyền 73 năm ngày thương binh liệt sỹ Còn hiệu lực
01/06/2020 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI Còn hiệu lực
3380/UBND-NCKS 25/07/2019 Công văn vv tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL Còn hiệu lực