Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
48/KBTB-KTNN 05/03/2021 V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN Còn hiệu lực
129/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo vv công bố công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại thị trấn Thanh Ba và phía Tây Bắc thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
733/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
04 - HD/BTG 15/02/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 Còn hiệu lực
08/TB-UBND 30/01/2019 Thông báo về việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
3095/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Thanh Ba năm 2019 Còn hiệu lực
27/TB-UBND 27/03/2018 THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất và đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Còn hiệu lực
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019) Còn hiệu lực
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Ba (06/1/1947 - 06/1/2019) Còn hiệu lực