Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1357 /UBND-KGVX 03/04/2020 Về việc tiếp tục số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Còn hiệu lực
107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Về kinh doanh xuất khẩu gạo Còn hiệu lực