Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
77/QĐ-UBND 14/01/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
73/QĐ-UBND 13/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
494/SVHTTDL-QLVH&GB 09/07/2021 Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) Còn hiệu lực
495/SVHTTDL-QLVH&GĐ 09/07/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021) Còn hiệu lực
495/STTTT-TTBCXB 29/06/2021 Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022 Còn hiệu lực
05/QĐ-UBBC 28/05/2021 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Ba khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
01/HĐGBCTPT 18/03/2021 Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XI - năm 2021 Còn hiệu lực
48/KBTB-KTNN 05/03/2021 V/v tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN Còn hiệu lực
03/03/2021 Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam Còn hiệu lực
21/NQ-CP 26/02/2021 Nghị quyết về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Còn hiệu lực
3310/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Thanh Ba năm 2021 Còn hiệu lực
17-HD/BTG 24/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Ba (06/01/1947-06/01/2021) Còn hiệu lực