Thẩm định tiêu chí tiếp cận pháp luật xã Nông thôn mới nâng cao tại xã Đồng Xuân, Thanh Hà
  • Cập nhật: 26/12/2022
  • Lượt xem: 926 lượt xem

Chiều ngày 26/12, đoàn thẩm định Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc Sở tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định việc thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm xét, công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022 tại xã Đồng Xuân và xã Thanh Hà. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.Với quan điểm xây dựng Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi hoàn thành xây dựng NTM năm 2017, các xã Đồng Xuân và Thanh Hà tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới. Đến nay, các tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao do UBND tỉnh ban hành.

 


Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 16 tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao. Qua kiểm tra thực tế cũng như đánh giá hồ sơ minh chứng tiêu chí 16 cho thấy xã Đồng Xuân và Thanh Hà đã có sự quan tâm trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật như: Đã xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả được công nhận; Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành đều đạt 100%; Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt cao.... Do đó, xã Đồng Xuân và Thanh Hà được chấm đạt tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao năm 2022.


Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị: Ủy ban nhân dân các xã: Đồng Xuân, Thanh Hà tiếp tục quan tâm thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm tiếp theo. Đồng thời, xã cần phát huy kết quả đạt được thông qua việc nâng cao hơn nữa sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân  xã, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Để từ đó thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm có liên quan; tổ chức thực thi tốt các hoạt động công vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

 

Hải Minh