Hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan UBND huyện và các xã, thị trấn
  • Cập nhật: 23/11/2022
  • Lượt xem: 1055 lượt xem

Chiều ngày 23/11, UBND huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan UBND huyện và các xã, thị trấn năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
Tại hội nghị Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện đã triển khai các văn bản ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn và hướng dẫn tổ chức thực hiện triển khai  tự đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị năm 2022.Theo đó, Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tự chấm điểm; giải trình các nội dung tự chấm điểm, tổng hợp các tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí. Triển khai đánh giá lần 1 xong trước ngày 15/12 và triển khai đánh giá lần 2 xong trước ngày 23/12/2022.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị, căn cứ theo Kế hoạch của UBND huyện, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần chủ động đánh giá theo tiến độ đã đề ra. Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là tiêu chí quan trọng để xét thi đua - khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thông qua đánh giá, xếp loại phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước./.

Hải Minh - Quang Mạnh