Giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 15/11/2022
  • Lượt xem: 1701 lượt xem

Ngày 15/11, tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Ba do đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Thanh Ba đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở năm 2021 và 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Tuấn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyện môn và các đơn vị liên quan. Dự cùng buổi giám sát có lãnh đạo UB MTTQ huyện; Ban pháp chế HĐND huyện.



Trong thời gian qua, hệ thống một cửa từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt các điều kiện giải quyết TTHC trên môi trường trực tuyến mức độ 3,4. Chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp được nâng lên. Hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa, giúp kiểm soát được thời hạn, thành phần hồ sơ, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, có 15/19 xã, thị trấn đã xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, đạt 79%. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở cấp huyện là 93%, trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 28%, mức độ 4 là 65%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cấp xã là 21,9%. 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng....có 97% hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn; tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 52%. Huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn. Tỉ lệ được cấp hộp thư điện tử cấp huyện đạt 90%, cấp xã 25%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đạt 95%




Sau khi nghe báo cáo và giám sát thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoàng Cương, thị trấn Thanh Ba và UBND huyện, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát khẳng định những kết quả mà huyện Thanh Ba đã đạt được trong công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân. Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện tiếp tục rà soát công tác cải cách thể chế, đặc biệt thực hiện tốt việc xin ý kiến người dân về các nội dung quy hoạch. UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho các bộ phận thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời sớm triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử trong ngành giáo dục để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các khối, các lĩnh vực.


Đoàn giám sát cũng tiếp thu những nội dung phản ánh, kiến nghị của huyện để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Hải Minh