Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba trao huy hiệu Đảng tại xã Khải Xuân
  • Cập nhật: 23/11/2022
  • Lượt xem: 1611 lượt xem

Sáng 23/11 Đồng chí Nguyễn Trung Tình – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba đã đến trao tặng, Truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ xã Khải Xuân.
Đồng chí  Nguyễn Trung Tình Phó Bí  thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba đã đến trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho gia đình Đảng viên Nguyễn Quốc Uy ; và Đảng viên Trần Văn Tập thuộc chi bộ 12 xã Khải Xuân. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng cũng như quá trình công tác tại địa phương, các đồng chí đảng viên luôn tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động tham gia phát triển kinh tế, xã hộiBày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của các đồng chí Đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Phó Bí  thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba  nhấn mạnh,  tấm Huy hiệu của Đảng có ý nghĩa tinh thần vô giá, là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của những đảng viên ưu tú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước nói chung và xã Khải Xuân nói riêng. Đồng chí mong muốn Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục Đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương./.

Thu Hà