Điện lực Thanh Ba thực hiện nhiều giải pháp cung cấp điện ổn định, an toàn
  • Cập nhật: 23/11/2022
  • Lượt xem: 2087 lượt xem

Điện lực Thanh Ba hiện quản lý, vận hành hơn 199km đường dây trung áp, 451,37km đường dây 0,4kV; quản lý 250 trạm biến áp. Hệ thống lưới điện đơn vị quản lý trải khắp các xã, thị trấn huyện Thanh Ba và 2 xã của huyện Hạ Hòa.

Nhằm nâng cao chất lượng cung ứng điện, Điện lực Thanh Ba đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện các chuyên đề giảm tổn thất điện năng. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra mục đích sử dụng điện của khách hàng; nâng cao chất lượng ghi chỉ số và phúc tra chỉ số công tơ cũng như thay thế kịp thời các công tơ bị sự cố; thực hiện quy trình chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân. Song song với đó, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra, luân chuyển kịp thời các TBA bị quá tải và san tải các TBA có bán kính cấp điện lớn trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng điện và dịch vụ khách hàng, Điện lực Thanh Ba sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật vận hành. Tăng cường sử dụng các thiết bị công nghệ mới như camera nhiệt, thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ PD, flycam, thiết bị kiểm tra đồng vị pha… trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành; tăng cường công tác kiểm tra vận hành tình hình vận hành các đầu cáp trung thế, các nối tiếp xúc trong trạm biến áp


Trạm biến áp Đông Thành 9 đưa vào sử dụng đầu tháng 11-2022.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung nhân lực đảm bảo công tác quản lý vận hành và phấn đấu giảm tổn thất điện năng đối với lưới điện trung áp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động giải phóng triệt để hành lang, đặc biệt ở các đường dây tồn tại từ cũ chưa có đền bù giải phóng mặt bằng; tập trung ưu tiên nâng cấp, cải tạo đường dây 22kV, 35kV; cải tạo và xây dựng mới mạch vòng liên kết lưới điện trung áp giữa các đường dây trung áp, bổ sung các thiết bị phân đoạn; lắp đặt tụ bù trên lưới điện trung áp; tiếp tục đầu tư xây dựng mới các TBA để nâng cao chất lượng điện áp.


Trạm biến áp Đông Thành 9 đưa vào sử dụng đầu tháng 11-2022.

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung nhân lực đảm bảo công tác quản lý vận hành và phấn đấu giảm tổn thất điện năng đối với lưới điện trung áp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động giải phóng triệt để hành lang, đặc biệt ở các đường dây tồn tại từ cũ chưa có đền bù giải phóng mặt bằng; tập trung ưu tiên nâng cấp, cải tạo đường dây 22kV, 35kV; cải tạo và xây dựng mới mạch vòng liên kết lưới điện trung áp giữa các đường dây trung áp, bổ sung các thiết bị phân đoạn; lắp đặt tụ bù trên lưới điện trung áp; tiếp tục đầu tư xây dựng mới các TBA để nâng cao chất lượng điện áp.

Vĩnh Thọ - Điện lực Thanh Ba