Vân Lĩnh: Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
  • Cập nhật: 12/01/2022
  • Lượt xem: 5683 lượt xem

Sáng ngày 11/01/2022, Đảng bộ xã Vân Lĩnh Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trung Tình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể xã Vân Lĩnh.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID - 19. Tuy nhiên, do có sự vào cuộc tích cực, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, do đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Vân Lĩnh cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng  giá trị kinh tế trên địa bàn xã ước đạt  trên 131,2 tỷ đồng, đạt 103,3 % kế hoạch. Tổng thu ngân sách 3,2 tỷ đồng, đạt 106,7 % kế hoạch; Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt  64,7 tỷ đồng đạt 101,1% kế hoạch; Giá trị sản xuất  tiểu thủ công nghiệp dịch vụ đạt trên 23,5 tỷ đồng đạt 102,2%. Về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị cũng được Đảng bộ xã quan tâm chú trọng. Đảng bộ xã đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trong đó tập trung quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm Đảng bộ xã đã xét kết nạp 04 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 191 đảng viên; Tổ chức trao tặng  Huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện tốt; chất lượng hoạt động của các Chi bộ, Đảng viên được nâng cao. Qua đánh giá, xếp loại đã có 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15,7%; 132 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 83%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 02 đảng viên đạt 1,2% ... 


Năm 2022, Đảng bộ xã Vân Lĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục triển khai học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp, Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên, Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phấn đấu trong năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 3,39 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 450 tấn. Bình quân thu nhập đầu người đạt 40 triệu/người/năm. Duy trì xã Nông thôn mới, phấn đấu Khu 3 đạt khu nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này Đảng bộ xã đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Kim Dung- TTVHTTDL&TT