Trao huy hiệu Đảng tại xã Mạn Lạn
  • Cập nhật: 15/01/2022
  • Lượt xem: 2672 lượt xem

Vừa qua, Huyện ủy Thanh Ba đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9 7/11 cho 18 đảng viên của đảng bộ xã Mạn Lạn.


Trong đợt này Đảng bộ xã Mạn Lạn vinh dự có 18 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng, trong đó có 02 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 tuổi đảng, 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm và 9 đồng chí được nhận Huy hiệu 45; 40 và 30 năm tuổi đảng.
Bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này, lãnh đạo huyện ủy Thanh Ba đã nhấn mạnh : Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho các đảng viên có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Đảng và Nhà nước. Đồng thời mong muốn: Các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh - quốc phòng tại địa phương./.

Hải Minh