Trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Vân Lĩnh
  • Cập nhật: 11/01/2022
  • Lượt xem: 5672 lượt xem

Sáng ngày 11/01/2022, đồng chí Nguyễn Trung Tình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/2, 02/9, 07/11 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Vân Lĩnh.


Trong đợt này Đảng bộ xã Vân Lĩnh vinh dự có 5 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 40 năm đến 65 năm tuổi Đảng.


Đồng chí Nguyễn Trung Tình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba đã thăm hỏi sức khỏe, trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng cho các đồng chí đảng viên tại Đảng bộ xã Vân Lĩnh. Đồng thời nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho các đảng viên có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển của Đảng và Nhà nước; sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tính tiên phong của người đảng viên, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên học tập và noi theo./.

Kim Dung- Trung tâm VHTTDLTT