Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện năm 2021
  • Cập nhật: 06/01/2022
  • Lượt xem: 2569 lượt xem

Sáng ngày 6/1/2022, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị để xét thi đua, khen thưởng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện chủ trì Hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo cơ quan thường trực báo cáo danh sách đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021. Qua xem xét thành tích của các tập thể và các cá nhân được đề nghị khen thưởng năm 2021, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng của huyện cơ bản tán thành với đề xuất của cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân; đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.


Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kim Hải nhấn mạnh: Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đồng thời công tác thi đua khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, hiệu quả thực sự tạo khí thế thi đua, là động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. /

Hải Minh