Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba
  • Cập nhật: 01/01/2022
  • Lượt xem: 2154 lượt xem

Ngày 31/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Ba đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Theo đó, việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ phải bảo đảm đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị; phù hợp tình hình thực tiễn, cân đối, hài hòa, vừa bồi dưỡng, rèn luyện, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, vừa giữ được sự ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xem xét bố trí, phân công cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách  nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và kết quả, nhân xét, đánh giá cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ sau khi luân chuyển với mục tiêu các đồng chí tham gia Ban thường vụ lần đầu từ nguồn nhân sự tại chỗ trong nhiệm 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030 đều phải trải qua giữ các chức danh Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã.

Ngoài ra, Huyện Thanh Ba định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh cán bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cơ quan, đơn vị; được thực hiện công khai, theo kế hoạch. Nghiêm cấm lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ.  


Tại hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo nội dung, chương trình làm việc của Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022 và thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ./.

 

Hải Minh - Quang Mạnh