Đảng bộ xã Lương Lỗ tổ chức trao Huy hiệu Đảng và Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021
  • Cập nhật: 14/01/2022
  • Lượt xem: 2467 lượt xem

Ngày 12/11/2022, Đảng bộ xã Lương Lỗ tổ chức Lễ trao Huy hiệu đảng đợt 19/5, 2/9 và 7/11, đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Trung Tình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Hùng Mạnh – UV BTV, Chỉ Huy trưởng BCH QS huyện Thanh Ba; Các đồng chí đảng viên nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu đảng; Bí thư, phó Bí thư chi bộ, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

    

 Đợt 19/5; 2/9 và 7/11 năm 2021 Đảng bộ xã Lương Lỗ có 20 đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Tình và đồng chí Lê Hùng Mạnh đã trực tiếp trao và gắn Huy hiệu cho các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời đồng chí Nguyễn Trung Tình phát biểu động viên, ghi nhận đối với những cống hiến, hy sinh của các đảng viên, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, làm gương sáng cho các đảng viên trẻ noi theo, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Cũng trong ngày Đảng bộ xã Lương Lỗ đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2022. Năm 2021 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển của địa phương, song với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Lương Lỗ đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lương Lỗ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường: Tổng giá trị thu trên địa bàn đạt trên 240 tỷ đồng, trong đó ngành nghề dịch vụ chiếm 71,11%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34,73 triệu đồng, bình quân lương thực đầu người đạt 544,52 kg/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1%, so với cùng kỳ, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng lên, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, năm 2021 Đảng bộ xã Lương Lỗ có tổng số 338 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, qua bình xét có 01 chi bộ, 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Năm 2022, Đảng bộ xã Lương Lỗ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thích ứng linh hoạt vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì trường học đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố công tác quốc phòng - quân sự địa phương; đồng thời, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, phấn đấu không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng./.

Bùi Vỹ - Cán bộ ĐTT xã Lương Lỗ