Tích cực chăm sóc lúa vụ xuân
  • Cập nhật: 17/03/2021
  • Lượt xem: 5733 lượt xem

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân trên địa bàn huyện Thanh Ba đang tích cực ra đồng tỉa dặm, chăm sóc lúa, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

Vụ Chiêm xuân năm nay, huyện Thanh Ba gieo cấy trên 3.100 ha lúa với  các giống lúa chủ lực như: J02, nhị ưu số 7, Nhị ưu 838, thiên ưu 8... Do được chăm sóc kịp thời nên hiện nay các trà lúa xuân của huyện Thanh Ba đang phát triển đồng đều chưa xuất hiện sâu bệnh​. Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy, ngành nông nghiệp của huyện đã hướng dẫn bà con nông dân tích cực chăm bón tỉa dặm để đảm bảo mật độ, đồng thời bón phân cân đối để lúa đẻ nhánh tập trung, phát triển đồng đều. Duy trì mặt nước trên ruộng từ 2-3cm để cây lúa sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra bà con nông dân các xã trong huyện cũng theo dõi phát hiện các loại dịch hại và tích cực diệt chuột  kết hợp với thu gom thủ công diệt trừ ốc bươu vàng bảo vệ lúa xuân. Hiện nay, UBND huyện Thanh Ba đang tiếp tục hướng dẫn bà con giữ nước và chăm sóc lúa theo đúng hướng dẫn từng thời kỳ để lúa phát triển đẻ nhánh tập trung hiệu quả./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba