Thường trực HĐND huyệnThanh Ba giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại xã Chí Tiên
  • Cập nhật: 10/08/2022
  • Lượt xem: 2184 lượt xem

Ngày 9/8 Đoàn giám sát HĐND huyện đã tiến hành giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Chí Tiên giai đoan 2020- 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Chi – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn; Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam – UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tạ Tuấn Sơn- UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBMTT; Công an huyện cùng các phòng, ban, ngành có liên quan.

      

 

Trong giai đoạn 2020- 2022 trên địa bàn xã Chí Tiên có 7 dự án thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án về xây dựng mới hệ thống nước thải Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành tại các xã Chí Tiên, Sơn Cương giai đoạn 1, dự án mở rộng cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành, dự án về xây dựng Cụm công nghiệp Bãi Ba 2, dự án hỗ trợ và tái định cư đối với diện tích đất nông nghiệp bị xô sạt ...với tổng diện tích đất phải thu hồi là trên 948.300 m2, có 418 hộ dân bị ảnh hưởng đến nay hầu hết các hộ dân  đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ còn 2 hộ chưa nhận tiền đền bù do giá đền bù thấp.  Riêng đối với dự án Cụm công nghiệp Bãi Ba 2 đã rà soát kê khai kiểm đếm là 137 hộ, số hộ còn vướng mắc chưa kê khai kiểm đếm được là 44 hộ.  Sau khi nghe báo cáo các thành viên đoàn giám sát cùng lãnh đạo của xã đã trao đổi nêu lên những khó khăn vướng mắc cũng như giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, Đồng chí Nguyễn Kim Chi – TUV, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện đã ghi nhận sự trong lãnh chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện công tác GPMB của Đảng ủy- HĐND - UBND  xã Chí Tiên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB và đề nghị xã cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là luật đất đai, chính sách bồi thường hỗ trợ của nhà nước trong GPMB, tuyên truyền về những lợi ích và ý nghĩa của các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn xã để nâng cao nhận thức cho người dân; Làm tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch tránh trường hợp đầu cơ trục lợi, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; tăng cường phối hợp, công tác kiểm tra giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của UBMTTQ và các đoàn thể trong xã với công tác bồi thường GPMB. UBND xã tiếp tục cùng với HĐ GPMB của huyện, đơn vị thi công giải quyết dứt điểm những vướng mắc kiến nghị của người dân để tạo sự đồng thuận chấp hành tốt chủ trương của Đảng và nhà nước./.

Thu Hà - Hoài Vũ