Thanh Ba: Tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”
  • Cập nhật: 09/08/2022
  • Lượt xem: 3564 lượt xem

Ngày 9/8, Hội Nông dân huyện Thanh Ba tổ chức tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 và tổng kết Nghị quyết 29-NQ/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VI. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh - UV BTV TƯ Hội Nông dân Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.Hội nông dân huyện Thanh Ba hiện có 19 cơ sở hội, 200 chi hội với gần 14.500 hội viên. Trong những năm qua phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2022 có bước phát triển về mọi mặt; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29 của ban chấp hành  Trung ương hội nông dân khóa VI về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.  Trong giai đoạn 2017-2022, có gần 12.700 lượt đăng ký hộ SXKD giỏi, có gần 7.800 lượt hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp. Phong trào đã động viên, khích lệ nông dân hăng hái tbhi đua lao động SX, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch việc làm và thu nhập sang lĩnh vực phi nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, lợi thế tăng thu nhập cho nông dân...Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình phát triển kinh tế, học hỏi kinh nghiệm cho hàng nghìn lượt hội viên; Phối hợp với doanh nghiệp cung ứng phân bón trả chậm hội viên sản xuất; Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 76 tổ tiết kiệm vay vốn với gần 102 tỉ đồng, triển khai cho trên 2.200 hộ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả, tăng giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp là gần 4,5 tỉ đồng cho 89 hộ vay thực hiện tại 15 dự án. Toàn huyện có 9 HTX nông nghiệp với 427 thành viên; 4 chi, 30 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 12 tổ hợp tác sản xuất, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Hội nông dân huyện đã đạt được. Trong thời gian tới, để phát huy vai trò hội nông dân và hiệu quả các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững các cấp hội nông dân từ huyện đến cơ sở cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục duy trì phong trào thi đua, bám sát các Nghị quyết, kế hoạch của huyện về phát triển nông nghiệp, nông thôn để xây dựng  các chương trình, đề án và tổ chức hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; phát huy hiệu quả tích cực của phong trào xây dựng nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; các cá nhân hội viên cần tích cực đổi mới tư duy, tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm, nằm bắt nhu cầu thị trường, đoàn kết giúp nhau về giống, vốn, kinh nghiệm để sản xuất, kinh doanh, cùng nhau phát triển...