Thanh Ba tổ chức HN ban thường vụ thông qua một số nhiệm vụ quan trọng
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 2960 lượt xem

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba vừa tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến vào dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự kiến cơ cấu,thành phần, số lượng người giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số đại biểu được giới thiệu tham gia ứng cử là 63 người; số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. (Trong đó, tổ chức chính trị xã hội: 10 đại biểu; Lực lượng vũ trang nhân dân: 2 đại biểu; Cơ quan nhà nước cấp huyện: 13 đại biểu; tổ chức chính trị XH: 6 đại biểu;đơn vị sự nghiệp: 1 đại biểu; tổ chức kinh tế: 1đại biểu; cơ quan hành chính cấp dưới: 2 đại biểu).

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo báo cáo về: Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết 5 năm thực hiện NQ 05 của BCH đảng bộ huyện, giai đoạn 2016-2020, phương hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng nguồn lực thực hiện chương trình XD NTM giai đoạn 20016-2020 là trên 1.154 tỷ đồng. Đến nay huyện Thanh Ba có 15/18 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 83,3%; có 60 khu dân cư NTM. Số tiêu chí bình quân/xã: 18,2%, tăng 10,3 tiêu chí/xã so với năm 2011 và tăng 6,3 tiêu chí/xã so với năm 2015; không có xã dưới 10 tiêu chí...

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề xuất về một số nội dung có liên quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy thống nhất cao với các nội dung trong kế hoạch đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ và đề ra các giải pháp cụ thể, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phấn đấu xây dựng từ 2-3 mô hình ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu MTTQ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục lựa chọn, điều chỉnh thành phần theo quy định đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn, được Nhân dân tín nhiệm cao./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba