Thanh Ba: Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
  • Cập nhật: 05/03/2021
  • Lượt xem: 7419 lượt xem

Vừa qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Ba đã tổ chức thực hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021, với sự tham gia của 100% sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị.

Trong thời gian hai ngày, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được huấn luyện và thông qua các nội dung như: Lý luận chung về chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Hành động của chỉ huy cơ quan Ban CHQS huyện trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Hành động của Chỉ huy cơ quan Ban CHQS huyện trong hành trú quân chiến đấu; Tổ chức rút kinh nghiệm và cơ động về đơn vị.

Nhằm đảm bảo công tác huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Ba đã quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đối với cán bộ, sĩ quan trong đơn vị, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đợt huấn luyện đạt kết quả cao. Qua đợt luyện tập nhằm nâng cao năng lực, trình độ điều hành, hiệp đồng của người chỉ huy, cơ quan trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, tác phong, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba