Thanh Ba: Hiệp thương lần thứ Nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 08/02/2021
  • Lượt xem: 2250 lượt xem

Sáng 5/2, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận. Cụ thể: Về số lượng đại biểu được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện là 63 người, để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện. Trong đó, nữ: 23 người, (chiếm 36,5%); người ngoài Đảng: 7 người (chiếm 11,1%); người dưới 40 tuổi: 10 người (chiểm 15,9%).

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Ba nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo như thông báo của Thường trực HĐND huyện./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba