Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH.
  • Cập nhật: 18/12/2022
  • Lượt xem: 1361 lượt xem

Những năm qua nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Ba đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế. Đây là điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác có được nguồn vốn để phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới.Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Lịch ở khu 10, xã Hoàng Cương là một trong những hộ được hỗ trợ vay vốn, gia đình ông làm kinh tế tổng hợp, trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Năm 2018, gia đình ông được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện Thanh Ba với  số tiền 70 triệu đồng nên có thêm nguồn lực về vốn để mua phân, thuốc tiếp tục thực hiện mô hình để kinh tế gia đình khởi sắc. Ông cho biết: Nhờ có nguồn vốn vay của Ngân hành chính sách Xã hội huyện, đến nay trang trại của gia đình ông cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.


Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Thanh Ba, nhiều mô hình kinh tế ở xã Hoàng Cương đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo ... Từ nguồn vốn ưu đãi này của NHCSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch Hội nông dân xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba cho biết: “Trong những năm qua, Hội nông dân xã Hoàng Cương đã được tiếp cận các nguồn vốn của NHCSXH đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần xây dựng xã Hoàng Cương trở thành xã nông thôn mới”.Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vây từ Ngân hàng CSXH, xã Hoàng Cương chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn, việc chọn đối tượng cho vay, kiểm tra việc sử dụng đồng vốn…từ đó các nguồn vốn vay đều đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Trong thời gian qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng do các Hội, đoàn thể xã quản lý đạt gần 47 tỷ đồng thông qua các tổ Tiết kiệm và vay vốn với tổng hơn 800 lượt hộ vay.