Liên đoàn lao động huyện Thanh Ba triển khai nhiệm vụ năm 2021
  • Cập nhật: 04/02/2021
  • Lượt xem: 2055 lượt xem

Vừa qua, Liên đoàn lao động huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

LĐLĐ huyện Thanh Ba hiện có 106 CĐCS trực thuộc với tổng số trên 5.800 đoàn viên.Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện đề ra. Với phương châm hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.Vận động thành lập được 9 CĐCS, kết nạp mới hơn 1.100 đoàn viên, mỗi năm giới thiệu bình quân 145 đoàn viên công đoàn cho Đảng xem xét kết nạp Đảng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 11 nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 425 triệu đồng.

Trong năm 2020, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo, tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Trong năm, LĐLĐ huyện đã tổ chức thăm và tặng 486 suất quà tết với tổng số tiền gần 160 triệu đổng cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp tết Canh Tý; chỉ đạo CĐCS tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên và triển khai các biện phâps đồng bộ, hiệu quả trong công tác phhòng chống dịch Civid-19...

Trong năm 2021, LĐLĐ huyện Thanh Ba đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, đó là: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba