Kiểm tra mô hình Dân vận khéo gắn với xây dựng xã NTM nâng cao tại xã Đồng Xuân
  • Cập nhật: 17/08/2022
  • Lượt xem: 2153 lượt xem

Ngày 17/8, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đồng Xuân. Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Tụ - UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đồng chí Lê Thanh Thiêm - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận.


Xã Đồng Xuân về đích nông thôn mới năm 2017, trong những năm qua người dân đã chung sức, đồng lòng thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2022 xã Đồng Xuân là một trong 2 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy đã sớm ban hành nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện. Đến nay, qua kết quả rà soát của xã, Đồng Xuân đã hoàn thành 10/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn 9 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí về giao thông; thủy lợi; trường học; cơ sở vật chất văn hóa, cơ sỏ hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, tổ cức sản xuất và phát triển nông thôn, chất lượng môi trường sống, Quốc phòng và an ninh.Để phấn đấu xây dựng, hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2022, các ban ngành, đoàn thể của xã đã cùng vào cuộc phối hợp triển khai các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tích cực chung tay tham gia các phong trào, xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp, đồng thời đóng góp các nguồn lực , đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường học; khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ tham gia liên kết phát triển sản xuất; Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, công dân đảm bảo có hiệu quả.

          


Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Trung Tình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao của địa phương. Đồng thời đề nghị: Trước mắt, xã cần tiến hành rà soát lại các tiêu chí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo các tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ phụ trách từng công việc cụ thể; thường xuyên theo sát đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu xây dựng NTM nâng cao mang lại và huy động sự vào cuộc của đông đảo người dân; Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, phong trào điển hình tiên tiến ; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tiến hành chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp theo chuẩn NTM nâng cao; địa phương cần phát huy các tiềm năng, lợi thế cùng với sự nhiệt tình tích cực của đội ngũ cán bộ, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm xây dựng thành công xã NTM nâng cao đúng thời gian kế hoạch.