Họp ban chỉ đạo bầu cử huyện triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
  • Cập nhật: 23/02/2021
  • Lượt xem: 2392 lượt xem

Sáng 22/2, ban chỉ đạo bầu cử huyện Thanh Ba đã họp để triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đã thông qua báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử huyện và Dự kiến về việc ấn định các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. Theo đó, HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Thanh Ba có 7 đơn vị bầu cử, tổng số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, nêu 1 số nội dung cũng như vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và thống nhất các nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Kết luận HN, đồng chí trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện Thanh Ba yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các thành viên trong ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các văn bản về triển khai công tác bầu cử theo đúng Luật; kịp thời triển khai công tác bầu cử đến các địa phương theo đúng lịch trình; có kế hoạch tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho sát với tình hình của thực tế ở địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội cần triển khai một cách chặt chẽ để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba