Hội Nông dân huyện Thanh Ba: Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới
  • Cập nhật: 06/08/2022
  • Lượt xem: 2676 lượt xem

Xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Hội, những năm qua, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, giúp đỡ hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Để giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề… từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, hội viên nông dân trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xu hướng sản xuất hàng hóa. Trung bình mỗi năm, các cấp Hội trong huyện phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho hàng nghìn lượt hội viên, tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình kinh tế điểm. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được quan tâm, chú trọng ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp phù hợp nhu cầu, thế mạnh của từng vùng, địa bàn sản xuất. Chú trọng xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 9 HTX nông nghiệp với 427 thành viên; 4 chi, 30 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 12 tổ hợp tác sản xuất, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Bước đầu các chi, tổ hội hông dân nghề nghiệp đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các thành viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn và giải quyết được hàng ngàn công lao động mỗi năm.


Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững tiếp tục tăng trưởng về quy mô và chất lượng. Trong 5 năm qua, bình quân có gần 12.700 lượt đăng ký hộ SXKD giỏi, có gần 7.800 lượt hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp. Phong trào đã động viên, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển dịch việc làm và thu nhập sang lĩnh vực phi nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, lợi thế tăng thu nhập cho nông dân

Các cấp Hội đã quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân. Hiện nay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện quản lý gần 4,5 tỷ đồng, cho 89  hộ vay, trong đó: Nguồn vốn của TW là 1,8 tỷ đồng; tỉnh gần 1,4 tỷ đồng, nguồn vốn của huyện 1,3 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác gần 102 tỷ đồng cho 2.227 hộ vay, đến nay, 100% cơ sở hội đều được nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn, hiệu quả cao, bền vững như: Mô hình sản xuất gạch tuy nen sử dụng công nghệ cao tại xã Lương Lỗ; Mô hình chăn nuôi bò thịt thương phẩm tại xã Võ Lao; Mô hình trồng chuối an toàn tại xã Hoàng Cương; Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Đỗ Sơn, Quảng Yên Mô hình liên kết sản xuất chè sạch, chất lượng cao tại xã Vân Lĩnh; Mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Đại An...


Bên cạnh giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua Cán bộ, hội viên nông dân huyện Thanh Ba đã hiến trên 127.000 m2 đất, gần 25.000 công lao động trên 3,6 tỷ đồng để tu sửa, làm mới đường GTNT, trường học, Nhà văn hóa KDC góp phần tích cực trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn, đô thị văn hiện đại.

Với những kết quả đạt được, các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Ba luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên.


Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện; Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền phấn đấu xây dựng huyện Thanh Ba đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023./.

Hải Minh - Quang Mạnh