Giám sát về lãnh đaọ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.
  • Cập nhật: 11/08/2022
  • Lượt xem: 3465 lượt xem

Ngày 11/8, Đoàn giám sát của Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba phối hợp với Ban thường vụ đảng ủy Quân sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Tình- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Đảng ủy quân sự huyện và các đồng chí đảng ủy viên về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Dự buổi giám sát có đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy QS tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn giám sát. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Trung tá Cao Hồng Văn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảng ủy Ban CHQS huyện; đồng chí Thượng tá Lê Hùng Mạnh - UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS sự huyện cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ quân sự huyện và các thành phần liên quan.Qua thực hiện kiểm tra, giám sát trong thời gian qua cho thấy, Đảng ủy Quân sự huyện Thanh Ba đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương 4( khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện được triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Lãnh đạo tốt việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, động viên tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tiến hành công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; phòng, chống thiên tai,  tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ khác được giao. Tại buổi giám sát, đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của Đảng ủy Quân sự huyện và cá nhân các đồng chí được giám sát để tập thể và cá nhân phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm; việc giám sát của đoàn bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Đây là hoạt động thường xuyên của Ban thường vụ huyện ủy phối hợp với Ban thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, nhằm đánh giá lại kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của Đảng uỷ Quân sự; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, phát hiện và nhân rộng những kinh nghiệm quý, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo. Đồng chí đề nghị tập thể Đảng uỷ, cá nhân các đồng chí được giám sát tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu giúp Huyện uỷ, UBND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn đã chỉ ra./.

 

Hải Minh