Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 30/12/2022
  • Lượt xem: 1388 lượt xem

Ngày 30/12, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, huyện Thanh Ba tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Tại buổi gặp mặt, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện đã được thông tin những nét chính về tình hình thời sự thế giới, trong nước; kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương của lực lượng vũ trang huyện năm 2022. Đồng thời, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, đóng góp của các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.