Cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện Thanh Ba triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
  • Cập nhật: 28/07/2022
  • Lượt xem: 2902 lượt xem

Ngày 28/7, Thường trực Huyện ủy Thanh Ba nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể và Văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Kim Chi – TUV, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan khối Đảng - Đoàn thể đã tham mưu với Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Chú trọng quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi, đảng bộ và toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan. Chủ động tham mưu với BTV Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo đồng bộ, kịp thời trên các lĩnh vực thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm của Ban thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Kế hoạch số 47-KH/HU yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện hằng năm và trong nhiệm kỳ, ký bản cam kết với Ban thường vụ Huyện ủy, KH số 58-KH/HU ngày 18/1/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện điều động, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025, ... Các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy được các cấp, các ngành phối hợp triển khai đồng bộ, sâu rộng gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cấp ủy, chính quyền đặc biệt là công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của các cấp, tích cực học tập, công tác, tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa. Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thanh Ba tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Huy động nguồn lực xã hội ủng hộ, tham gia phòng chống dịch Covid - 19 và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện…


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp các ý kiến làm rõ những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Kim Chi đánh giá cao kết quả các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Yêu cầu từng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát hồ sơ cán bộ thuộc diện quản lý, hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ nhân sự cấp ủy huyện theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ chỉ đạo xã trong việc nắm bắt tình hình, chỉ đạo tại cơ sở. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội; nắm chắc tình hình tôn giáo để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết phát sinh ngay tại cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời cụ thể hóa các kế hoạch, các nhiệm vụ mà Huyện ủy giao; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ. Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục chủ động và kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Văn phòng Huyện ủy tiếp tục tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của Huyện ủy, tổ chức phục vụ các hội nghị; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao… Các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể  tiếp tục nâng cao kiến thức, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành; tích cực phối hợp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.


Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Thanh Ba đã tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động huyện nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022)./.

Hải Minh