Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 18/08/2022
  • Lượt xem: 1403 lượt xem

Sau hai ngày tổ chức, chiều 17/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Phú Thọ tổ chức bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022); 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).