Ban CHQS huyện Thanh Ba tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống vi phạm pháp luật
  • Cập nhật: 10/08/2022
  • Lượt xem: 3012 lượt xem

Ngày 9/8, Ban CHQS huyện Thanh Ba tổ chức HN sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật và tệ nạn xã hội.Thời gian qua,  Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thanh Ba đã thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức của việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, qua đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong đơn vị được đề cao, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tiến bộ; môi trường văn hóa trong cơ quan đơn vị lành mạnh, thân thiện, gắn bó; việc phát huy dân chủ trong đơn vị ngày càng được đề cao.Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhấn mạnh thêm những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đồng thời đưa ra 6 nhóm nội dung, biện pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang huyện, bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ LLVT huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong mọi hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác … hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

Hải Minh