Ban CHQS huyện Thanh Ba tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2023
  • Cập nhật: 05/12/2022
  • Lượt xem: 1447 lượt xem

Sáng ngày 5/12 Ban CHQS huyện Thanh Ba khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2023.


 

Theo đó, trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 11/12/ 2022, BCH QS huyện sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 360 cán bộ dân quân tự vệ là các thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động tại chỗ các  xã, Thị trấn, các đơn vị tự vệ trong huyện. Tại các lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ sẽ được quán triệt nội dung giáo dục về chính trị và nội dung huấn luyện Quân sự. Trong đó hướng dẫn  một số văn bản mới về công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; nội dung cơ bản các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; công tác quản lý dân quân tự vệ, dự bị động viên; vũ khí, vật chất trang thiết bị DQTV; các kỹ thuật sử dụng vũ khí, chiến thuật chiến đấu...


Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Đặng Văn Quân, Phó chỉ huy trưởng -Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện yêu cầu Ban tổ chức lớp tập huấn nắm và quản lý quân số chặt chẽ; duy trì nền nếp chế độ học tập, sinh hoạt theo quy định, quy chế lớp học, quy định của đơn vị; quản lý chặt chẽ quân số. Các học viên, tích cực học tập nắm vững quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học nhất là những nội dung mới gắn lý luận với thực tiễn vào nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự tại cơ sở; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình học tập, công tác và tham gia giao thông../.

 

Thu Hà