Thanh Ba : Tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào Miền trung
  • Cập nhật: 26/10/2020
  • Lượt xem: 10969 lượt xem

Sáng Ngày 23/10/ 2020, Huyện ủy - UBND huyện - UB MTTQ huyện Thanh Ba đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Với tinh thần tương thân, tương ái, “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, huyện Thanh Ba đã vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ 1 ngày lương trở lên.. Các hộ phi nông nghiệp,tiểu thương   vận động ủng hộ từ 20.000 đ trở lên, các hộ sản xuất nông nghiệp ủng hộ từ 10.000 đ trở lên, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu từ 5 triệu đồng. Ngay trong lễ phát động,  cán bộ  lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động của 2 cơ quan huyện ủy- UBND huyện đã đóng góp trên 40 triệu đồng, hội Cựu thanh niên xung phong 7,2 triệu, Công ty xi măng vicem Sông Thao 15 triệu , công ty xi măng Phú Thọ 10 triệu, công ty TNHH chè Hoài Trung 10  triệu đồng, hội phụ nữ 5 triệu đồng với tổng số tiền thu được ngay sau khi phát động là trên 88 triệu đồng./.

Thu Hà ĐTT Thanh ba