Thanh Ba tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
  • Cập nhật: 21/10/2020
  • Lượt xem: 2471 lượt xem

Ngày 21/ 10, huyện Thanh ba tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2020.


Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy đ/c bí thư đã thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 cũng như các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mà dư luận xã hội, nhân dân trong huyện quan tâm. Tổng hợp và trả lời một số vấn đề đại diện nhân dân phản ánh kiến nghị tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân cấp xã. Với tinh thần dân chủ cởi mở tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho nhân dân của 19 xã, thị trấn trong huyện đã phản ánh, đề xuất đề nghị các ý kiến tập trung vào những khó khăn thực tế tại địa phương như: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho chương trình xây dựng Nông thôn mới ở những xã đang phấn đấu về đích, Có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nâng cao thu nhập cho nhân dân; Cơ chế hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng cho cơ sở, hệ thống kênh cấp 1 tại xã Hanh Cù, Thanh vân đang bị xuống cấp nghiêm trọng đề nghị nâng cấp sửa chữa cho nhân dân kip thời sản xuất vụ chiêm xuân; mong muốn đầu tư xây dựng chợ Hanh Cù, Thanh Hà và thực hiện nhanh hơn nữa việc cấp quyền sử dụng đất cho người dân. Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, các ý kiến của đại biểu nhân dân đã được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Ba lắng nghe, tiếp thu và trả lời trực tiếp tại hội nghị. Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh để làm rõ, Huyện ủy, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan sớm nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết kịp thời.

Thu Hà ĐTT Thanh ba