Thanh Ba: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020
  • Cập nhật: 12/10/2020
  • Lượt xem: 2496 lượt xem

Ngày 6/10, huyện ủy Thanh Ba đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho trên 120 học viên là đội ngũ phó bí thư, văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn; phó bí thư đảng ủy, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.


Trong 1 ngày, các học viên được truyền đạt và trao đổi nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác về các nội dung: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Công tác kết nạp, nâng cao chất lượng và quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật trong Đảng. Một số điểm cần lưu ý trong công tác văn phòng cấp ủy. Công tác dân vận đảng và quản lý hồ sơ, tài chính đảng...

Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đầu tiên sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, từng bước khắc phục những hạn chế, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng sát với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Hải Minh - ĐTT