Quảng Yên tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2020
  • Cập nhật: 21/09/2020
  • Lượt xem: 2163 lượt xem

Đảng ủy xã Quảng yên vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân được nghe thông báo khái quát về một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục, ANQP của xã từ đầu năm đến nay. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, hài hòa, cởi mở, gắn bó trách nhiệm của người lãnh đạo Đảng, chính quyền với nhân dân, người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý, phản ánh, kiến nghị với tinh thần xây dựng, thái độ tích cực. Hầu hết các ý kiến đều được giải quyết kịp thời, thấu đáo; những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân phần lớn được giải tỏa, qua đó đã tạo được không khí dân chủ, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao.
Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo xã Quảng Yên đã lắng nghe và tiếpthu những ý kiến, đề xuất của các đại biểu. Những vụ việc, vấn đề người dân phản ánh, trao đổi đều được lãnh đạo xã đã làm rõ, trả lời xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, lãnh đạo xã giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, giải quyết.
Sau các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy với nhân dân, tình hình tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chủ đề đối thoại được cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên, mối quan hệ gắn bó ngày càng được củng cố. Đồng thời, qua hoạt động này, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương được tuyên truyền, phổ biến, đi vào cuộc sống một cách sinh động và thực chất. Hơn thế nữa, tại các cuộc tiếp xúc này, nhân dân được cung cấp nguồn thông tin chính thống về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để nhân dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những thuận lợi, khó khăn; từ đó, nhân dân thấy được phần trách nhiệm của mình trong việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Thu Hà ĐTT Thanh ba