Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Ba tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm học 2020 - 2021
  • Cập nhật: 15/10/2020
  • Lượt xem: 3477 lượt xem

Sáng ngày 14/10/2020, tại phòng họp số 1 UBND huyện Thanh Ba, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên trong việc chấp hành các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng, đủ các quy định của ngành góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT phát động thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua với Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trên địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu thi đua đề ra.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hà Trường Sơn - HUV - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; bà Lương Thị Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và 59 Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, Hiệu trưởng các trường được thông qua 5 nội dung và 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể.  Các nội dung tập trung vào: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường; khuyến khích tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp, phê phán phòng ngừa, ngăn chặn việc đăng tải, tuyên truyền chia sẻ những hành vi tiêu cực, các vụ việc bạo lực học đường của học sinh trên môi trường mạng; tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của cấp học, bậc học, thông qua đó mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của mình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện nhà.

 

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đón nhận được 14 ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và chân tình của các Hiệu trưởng vào nội dung ký giao ước thi đua của ngành.


Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Hà Trường Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung đã ký trong bản cam kết; tiếp tục tổ chức ký giao ước thi đua tới các tổ chức đoàn thể trong trường, tới từng cán bộ, giáo viên nhân viên; mỗi nhà trường phải có kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, khuyến khích phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.


 

Phòng giáo dục - Huyện Thanh Ba