PCT UBND tỉnh Phan Trọng Tấn làm việc tại Thanh ba
  • Cập nhật: 01/09/2020
  • Lượt xem: 3550 lượt xem

Chiều ngày 31/8 đ/c Phan Trọng Tấn – TUV, PCT UBND tỉnh cùng lãnh đạo 1 số sở ban ngành của tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Thanh ba liên quan đến việc khai thác mỏ đá vội của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông thao tại xã Ninh Dân.

Tại buổi làm việc sau khi đi kiểm tra thực địa tại khu khai thác mỏ đá vôi của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông thao, PCT UBND tỉnh và các đ/c trong đoàn đã được nghe lãnh đạo công ty cổ phần Vicem Sông thao cùng lãnh đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện nội dung văn bản 1620/UBND – KTN ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh PT về việc giải quyết đơn thư công dân khu 5 xã Ninh dân liên quan đến việc khai thác mỏ đá vôi của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông thao. Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Thanh Ba đã xây dựng kế hoạch 842/ KH UBND về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án; tổ chức di dời các hộ dân khu 5 ra khỏi vùng ảnh hưởng của việc khai thác mỏ đá vôi của công ty cổ phần Vicem Sông Thao. Đến thời điểm này đã có 25/30 hộ dân nhận thông báo thu hồi đất. 


UBND huyện cũng đã xây dựng công tác quy hoạch tái định cư cho các hộ dân phải di dời và được UBND tỉnh chấp thuận vào vị trí khu tái định cư số 2 mở rộng, tại xã Ninh dân. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong việc khai thác mỏ của Công ty cổ phần Vicem Sông thao UBND huyện cũng nêu lên một số kiến nghị đề xuất đề nghi tỉnh cho ý kiến việc thu hồi và bồi thường cho các chủ sử dụng đất trong phạm vi bán kính 200m tính từ ranh giới mỏ đã được cấp phép khai thác nhưng phân kỳ theo từng giai đoạn và cho ý kiến về việc quy hoạch quỹ đất tái định cư. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc PCT UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chỉ đạo giao UBND huyện Thanh ba phối hợp với công ty cổ phần Vicem Sông thao hoàn thiện hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 200 m. UBND huyện điều chỉnh bổ xung vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo quy định, đồng thời giao nhiệm vụ cho sở tài chính, sở tài nguyên môi trường tham mưu đề xuất để có cơ chế chính sách phù hợp. 

Thu Hà ĐTT Thanh ba