Hội nghị tọa đàm về xây dựng nông thôn mới năm 2020
  • Cập nhật: 16/10/2020
  • Lượt xem: 8589 lượt xem

Ngày 16/10, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với ban thường trực UBMTTQ huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị tọa đàm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020 tại Thị trấn Thanh Ba,


Trên địa bàn huyện Thanh Ba trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã được triển khai với nhiều hình thức tích cực, đem lại giá trị thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kết quả, sau 10 năm triển khai 18/18 xã đã huy động được hàng trăm tỷ đồng và hiến hàng chục nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình văn hóa - xã hội khác để chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo và truyền nghề đạt 58%; bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm được 2,16%/năm, đến năm 2019 còn 8,53 %; thu nhập bình quân đầu người, số hộ giàu, hộ khá tăng nhanh qua các năm, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Đến nay, huyện Thanh Ba đã có 13/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72,2%, hết năm 2020 có 15/18 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và làm rõ một số vấn đề như: Vai trò và kinh nghiệm của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới ở huyện; Vận động nguồn lực của Nhân dân, chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngành nong nghiệp trong xây dựng nông thôn mới; Việc thực hiện các tiêu chí về môi trường, xử lý rác thải; công tác hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững...

Những ý kiến tham luận của các đại biểu đã được đại diện UBMTTQ tỉnh, huyện giải đáp trao đổi ngay tại hội nghị, đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những cách làm hay và hiệu quả của huyện giúp các đại biểu hiểu rõ hơn và về vận dụng thực hiện ở địa phương mình.

 

Quang Mạnh – Quốc Dương – ĐTT Thanh Ba