Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba
  • Cập nhật: 22/10/2020
  • Lượt xem: 2061 lượt xem

Thực hiện chương công tác năm 2020. Chiều 20/10, Huyện ủy Thanh Ba tổ chức hội nghị ban thường vụ để thống nhất, thông qua một số nội dung quan trọng,


Tại hội nghị các đồng chí UVBTV huyện ủy đã thông qua 3 nội dung quan trọng về báo cáo công tác cán bộ; Xét kết nạp đảng viên mới; Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 4/11/2016 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020.

Đối với công tác cán bộ, BTV huyện ủy đã thống nhất thông qua bổ sung các chức vụ Trưởng phòng tài nguyên môi trường; Phó ban quản lí đầu tư xây dựng huyện Thanh Ba; Phó ban quản lý các công trình công cộng huyện; Giới thiệu nhân sự chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt nam huyện Thanh ba.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020, sau 5 năm các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện đã tổ chức triển khai nghiêm túc nghị quyết tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động đã có bước chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng ở địa phương cơ sở.

 Cũng tại hội nghị BTV huyện ủy Thanh ba thực hiện xét kết nạp 7 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 13đảng viên và xóa tên 1 đảng viên./.

Quang Mạnh – ĐTT Thanh Ba