Đài Truyền thanh Thanh Ba triển khai tổ chức Liên hoa truyền thanh cơ sở
  • Cập nhật: 27/10/2020
  • Lượt xem: 2646 lượt xem

ĐĐài Truyền thanh huyện Thanh Ba vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và kế hoạch tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở năm 2020.


9 tháng đầu năm 2020, Đài Truyền thanh huyện Thanh Ba đã sản xuất được  chương trình phát thanh, có 117 tin, 22 phóng sự truyền hình được phát trên đài PTTH tỉnh, 25 tin bài được đăng báo Phú Thọ và Phú Thọ điện tử, hàng trăm tin bài được đăng trên cổng thông tin điện tử huyện, bản tin nội bộ huyện... Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Thanh Ba đã tập trung tuyên truyền nhiều tin, bài về tình hình dịch bệnh covid19 để cùng tỉnh Phú Thọ cũng như cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Công tác truyền thanh cơ sở ngày càng phát triển, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn luôn thực hiện tốt việc tiếp âm, tiếp sóng tiếng nói 4 cấp theo đúng hướng dẫn của cấp trên.


3 tháng cuối năm 2020, Đài truyền thanh huyện Thanh Ba tiếp tục cùng các Đài Truyền thanh cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh; đẩy mạnh tuyên truyền NQ Đại hội đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ 26, ĐH đảng bộ tỉnh, hướng tới ĐH đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng....

Tại HN, đài truyền thanh huyện Thanh Ba đã triển khai kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Liên hoan truyền thanh cơ sở do Sở thông tin và truyền thông phát động với chủ đề tuyên truyền về biển đảo. Theo đó, mỗi đài truyền thanh xã, thị trấn sẽ xây dựng từ 1 đến 2 tác phẩm (Phóng sự thu thanh hoặc phỏng vấn thu thanh) để tham gia vòng sơ khảo tại huyện. Sau đó, đài truyền thanh huyện sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tham gia dự thi vòng tỉnh năm 2020./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba