Đại hội Đại biểu Hội Cựu Giáo chức huyện Thanh Ba lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 19/11/2021
  • Lượt xem: 4393 lượt xem

Ngày 19/11, Hội Cựu Giáo chức huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Cùng 36 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 988 hội viên Hội Cựu Giáo chức huyện Thanh Ba.


Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Giáo chức huyện đã đoàn kết, tập hợp hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các hoạt động do các cấp Hội và địa phương phát động, kết nạp nhiều cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu vào Hội. Đến nay, Hội Giáo chức huyện có 19 hội cơ sở xã, thị trấn với gần 1000 hội viên. Hoạt động công tác hội đã từng bước đổi mới nội dung, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như công tác khuyến học khuyến tài, khơi dậy và phát huy niềm tự hào nghề giáo. Các cấp Hội thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đến nay, Hội đã huy động và xây dựng quỹ được trên 700 triệu đồng, trong đó quỹ nghĩa tình là gần 40 triệu đồng. Công tác thăm hỏi, động viên hội viên được quan tâm, công tác an sinh xã hội được chú trọng, quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn như thăm hỏi, hỗ trợ xóa nhà tạm với số tiền trên 34 triệu đồng. Đến nay, Hội Cựu Giáo chức huyện đã có 675 cán bộ hội viên được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội", 8 tập thể và 12 cá nhân được UBND tỉnh và Trung ương Hội tặng Bằng khen