Chủ tịch UBND huyệnThanh Ba kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Yên
  • Cập nhật: 11/03/2021
  • Lượt xem: 10984 lượt xem

Chiều ngày 10/3, đồng chí Đỗ Xuân Hoàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với xã Quảng Yên để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Xã Quảng Yên được thành lập từ ngày 01/01/2020 trên cơ sở sáp nhập từ 03 xã: Thái Ninh, Quảng Nạp và Năng Yên. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí. Còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở khu dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, tại buổi kiểm tra các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chức năng huyện và xã Quảng Yên đã có ý kiến trao đổi nhằm làm rõ 1 số nội dung trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM của xã. Trong đó, tập trung vào tìm các giải pháp khắc phục khó khăn đối với các tiêu chí chưa hoàn thành.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Xuân Hoàn - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba yêu cầu xã Quảng Yên cần tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Đồng thời địa phương cần chú trọng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nâng cao các tiêu chí đã đạt; phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí thường xuyên theo sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Các ban, ngành của huyện quan tâm, bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ xã Quảng Yên thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đề ra./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba