Bí thư Huyện ủy Nguyễn Kim Chi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mạn Lạn
  • Cập nhật: 09/03/2021
  • Lượt xem: 10973 lượt xem

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV - Bí thư HU cùng đoàn công tác của huyện vừa có buổi làm việc với xã Mạn Lạn để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Theo báo cáo của xã Mạn Lạn: Thời gian qua, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nhất trí, đồng lòng của nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%. Xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ , TDTT trên địa bàn xã diễn ra sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đến nay, xã Mạn Lạn đã đạt 13/19 tiêu chí. Còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 2,6,9,10,12 và 17.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, tại buổi kiểm tra các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chức năng huyện và xã Mạn Lạn đã có ý kiến trao đổi nhằm làm rõ 1 số nội dung trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM của xã. Trong đó, tập trung vào tìm các giải pháp khắc phục khó khăn đối với các tiêu chí chưa hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện ủy Thanh Ba yêu cầu xã Mạn Lạn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương; phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí thường xuyên theo sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời; tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang lại và huy động sự vào cuộc của đông đảo người dân địa phương; tiến hành chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp theo chuẩn nông thôn mới. Các ban, ngành huyện quan tâm, bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ xã Mạn Lạn thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đề ra./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba