Họp Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”
  • Cập nhật: 02/03/2022
  • Lượt xem: 3679 lượt xem

Ngày 1/3, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Thanh Ba vừa tổ chức Hội nghị để thống nhất triển khai phong trào và hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2022 và giai đoạn 20021-2025. Đồng chí Nguyễn Trung Tình - UV BTV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Năm 2021, công tác Dân vận trên địa bàn huyện Thanh Ba đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hai mục tiêu song hành là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện được các chủ trương của các cấp về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền và vận động người dân tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phòng chống dịch COVID-19. Từ quá trình triển khai xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...Để phong trào “Dân vận khéo” thực sự có hiệu quả trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Trung Tình - Trưởng ban chỉ đạo huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều nét đổi mới, sáng tạo, thể hiện được tính hiệu quả của Ban Chỉ đạo.  Đồng thời, nghiên cứu triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị cần lựa chọn mô hình phù hợp để có mô hình thật sự tiêu biểu, chú trọng việc duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên địa bàn…/.

Hải Minh