Hội nghị triển khai Nghị quyết 50 - NQ/TW của BTV Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
  • Cập nhật: 23/02/2022
  • Lượt xem: 3554 lượt xem

Ngày 23/2, Ban Chỉ đạo huyện Thanh Ba thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện” đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Với mục tiêu phấn đấu có 80% trở lên số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện có từ 03 đảng viên chính thức trở lên thành lập được tổ chức Đảng; 70% các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thành lập được công đoàn cơ sở và 30% thành lập được tổ chức đoàn. Năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện Thanh Ba đã chỉ đạo triển khai nội dung tuyên truyền có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 8 doanh nghiệp thành lập được tổ chức Đảng. Qua khảo sát, hiện có 5 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức cơ sở Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận để thực hiện hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện trong năm 2022. Các ý kiến nhấn mạnh đến công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, nhiều tổ chức Đảng đã phát huy tốt vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời, cấp ủy, tổ chức Đảng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.


 Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tình - Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị: Các ngành, các địa phương cần gắn nhiệm vụ phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nghiên cứu các mô hình, cách làm hay trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chú trọng phát triển các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để tạo cơ sở cho việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong đó, cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, quan tâm tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Hằng năm gặp gỡ, tôn vinh, động viên, khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp có các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp nhằm sắp xếp, củng cố, đổi mới mô hình tổ chức và nội dung, phương thức lãnh đạo của các loại hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình./.

Hải Minh