ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA NHIỆM KỲ 2022-2024
  • Cập nhật: 18/03/2022
  • Lượt xem: 2778 lượt xem

Sáng ngày 18/3/2022, Chi Đoàn Cơ quan UBND huyện Thanh Ba tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Trường Sơn – HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND huyện; Đồng chí Bùi Đăng Thuận – Phó Bí thư Huyện Đoàn và các đồng chí đoàn viên của Chi đoàn Cơ quan.

 Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2019-2022, báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của Chi Đoàn Cơ quan UBND huyện Thanh Ba đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi Đoàn đã hoàn thành 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022 đã đề ra, trong đó 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu. Trong đó công tác giáo dục, chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan toả sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia..


Với khẩu hiệu hành động: “bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”, nhiệm kỳ 2022- 2024, Chi đoàn đề ra 5/5 chỉ tiêu trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Trong nhiệm kỳ mới, Chi đoàn Cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Thanh niên tình nguyện”, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tại chỗ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Đăng Thuận – Phó Bí thư Huyện Đoàn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Chi đoàn Cơ quan UBND đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Chi đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào và chương trình do Đoàn Thanh niên phát động, trong đó tập trung tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn của từng đơn vị; Tiếp tục triển khai các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; ..

 Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Kim Ánh được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chi đoàn Cơ quan UBND huyện tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu niên của Huyện đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chung sức cùng các lực lượng, đoàn thể, các tổ chức chính trị và chính quyền xây dựng huyện Thanh Ba trở thành huyện Nông thôn mới./.

Kim Dung