Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba thông qua một số nội dung quan trọng
  • Cập nhật: 07/03/2022
  • Lượt xem: 3742 lượt xem

Chiều ngày 7/3, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba tổ chức Hội nghị để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.


Theo đó, Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy Thanh Ba khóa XXVI gồm 4 chương, 10 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc và chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, điều khoản thi hành của UBKT Huyện ủy. Cụ thể, UBKT Huyện ủy là cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. UBKT Huyện ủy làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số...


Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến, sửa đổi một số câu từ để hoàn thiện dự thảo, nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên...

Cũng tại Hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy Thanh Ba đã nghe và cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.


Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao các ý kiến tham gia tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Ban thường vụ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung ý kiến vào các chương trình, quy chế làm việc để đưa ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đóng góp ý kiến, từ đó sớm hoàn chỉnh các văn bản để triển khai thực hiện./.

Hải Minh - Quang Mạnh