Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tổng kết năm 2021
  • Cập nhật: 02/03/2022
  • Lượt xem: 4457 lượt xem

Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Thiêm - UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Đỗ Văn Tụ - UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện.Năm 2021, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh Ba tiếp tục được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức tôn giáo đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo được chú trọng. Các cấp, ngành, đơn vị liên quan đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký; phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo…Hệ thống chính trị các cấp đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo tại cơ sở, không để xảy ra những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt trong thời gian tới cụ thể: Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tôn giáo và công tác tôn giáo trong điều kiện thích ứng với các cấp độ dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương thức vận động quần chúng, chức sắc tôn giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Mặt khác, các cấp, các ngành chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ trọng của tôn giáo; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cốt cán trong tôn giáo, từ đó tuyên truyền, vận động Nhân dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Hải Minh