UBND huyện Thanh Ba: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý
  • Cập nhật: 09/05/2022
  • Lượt xem: 3466 lượt xem

Ngày 9/5, UBND huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị để thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2020-2025; 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


Tại các Hội nghị (Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2), các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thông qua dự thảo danh sách rà soát bổ sung quy hoạch cũng như cho ra khỏi quy hoạch đối với các chức danh cán bộ quản lý gồm: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tiến hành quy trình các bước, thảo luận thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đã được rà soát quy hoạch vào các chức danh theo quy định.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo là nhiệm vụ định kỳ nhưng rất quan trọng, các đại biểu phải nghiên cứu kỹ, đầy đủ, thấu đáo, chặt chẽ các văn bản hướng dẫn của TW cũng như các văn bản chỉ đạo triển khai của Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng yêu cầu, nguyên tắc, mục tiêu đã đề ra. Công tác quy hoạch cán bộ cần phải “động” và “mở”. Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý thêm các vấn đề quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có những điểm mới về tiêu chuẩn cán bộ, đối tượng, chức danh quy hoạch cán bộ, tính khả thi, phù hợp của quy hoạch cả trước mắt và lâu dài. Chú trọng công tác đánh giá nguồn cán bộ theo quy định mới cần có sự thống nhất, đồng thuận cao đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai, và minh bạch…/.

Hải Minh